Scroll Top

Катеренето дава на децата с аутизъм критично необходими умения

АВА Центровете на сдружение “Аутизъм Днес” вече разполагат със стена за катерене, подарена от „Уолтопия“.

Супервайзорът на ерготерапевтите на АВА Центровете Елица Великова, преподавател и председател на Асоциацията по ерготерапия в България, ни дава повече информация за ползите от катеренето за децата с аутизъм.

Какво е Ерготерапия?


Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност.

Допада ли катеренето на децата с аутизъм?


Катеренето е забавна, динамична и вълнуваща дейност за децата. Те с радост приемат предизвикателствата да преминат през различни препятствия, да отключат в себе си нови умения, да се гмурнат в приключението. Катеренето може да бъде отлична двигателна активност за деца с умствени или физически увреждания поради редица причини.

Физически ползи от катеренето


Физическите ползи от катеренето са многобройни. Катеренето е предизвикателство, което укрепва всяка част на тялото. То подобрява мускулния тонус, обема на движение, издръжливостта, гъвкавостта, координацията и баланса на тялото, които могат да намалят паданията и потенциалните наранявания на децата в бъдеще и помага за поддържането на здравословно тегло. При този вид дейност е доказано подобряването на уменията за моторно планиране, увеличаването на пространственото възприятие, билатералната координация, координацията „око-ръка“, както и „око-крак“. Освен това посредством катеренето се усъвършенства фината моторика, тъй като е необходимо да се прилагат различни захвати.

Когнитивни (психологически) ползи от катеренето


Когнитивното развитие на децата върви ръка за ръка с техните двигателни умения, така че упражненията са съществен елемент от развитието на мозъка. Деца, които имат затруднена концентрация, могат да подобрят това чрез катеренето. Чувството за постигната цел насърчава повишаване на физическата активност, за да може детето да тръгне уверено към следващото предизвикателство. Други когнитивни ползи от катерене са подобрената способност за учене и памет, подобрения фокус и внимание, по-добри умения за разрешаване на проблеми. Фокусирането върху стената за катерене и непрекъснатото търсене на следващото задържане може да помогне да се блокират други разсейващи фактори и да се увеличи вниманието. За катерене са необходими действия и посоки като нагоре/надолу, по-високо/ниско, дясно/ляво, настрани. Преживяването на тези думи и понятия чрез движението, както и устно, помага на децата да ги научат и разберат. Всички тези умения са сред най-често описваните като критично необходими на децата за успехa им в света, в който живеем.

Ползите от катеренето за социалното развитие на децата


Освен от редовни упражнения, децата се нуждаят и от възможности за изграждане на самочувствие, което е необходимо за себеизразяване и положително социално взаимодействие. Катеренето не само изгражда мускули, но и помага на децата да развият социалните умения, необходими за един щастлив живот. Когато се катерят те определят и постигат целите си, преодоляват страховете си, доверяват се един на друг при осигуряването и работят в екип. Всичко това изгражда увереност и лидерски умения – още критично важни качества в съвременния свят. Някои деца със състояния от аутистичния спектър може да не позволяват физически контакт, а катеренето е дейност, която отчита това и им позволява да се движат самостоятелно, за разлика от много отборни спортове, които включват редовен физически контакт. Способността на детето да разбира думи и реч може да се развие чрез катерене. То трябва да общува с терапевта относно това къде се намира на стената и какви стъпки трябва да предприеме по-нататък. Катеренето изисква децата да слушат и обработват инструкции от терапевта, например за кой цвят трябва да изберат да се захванат, за да се придвижват към следващия.

Сензорни ползи


Стената за катерене сама по себе си, със своите ярки цветове, изглежда наистина вълнуващо, интригуващо и привлекателно за деца със сензорни дефицити. Катеренето, освен всичко друго, е много тактилна дейност, която осигурява и вестибуларна стимулация. Катерейки се, децата се подлагат на движение и различни сензорни стимули, което подпомага и двигателната обработка. Катеренето също така има проприоцептивен принос за децата (осъзнаване на положението и движението на собственото тяло). А напрежението, което изпитват в мускулите и ставите, може да помогне за тяхното вътрешно регулиране.