Scroll Top

Стената в ИМСТ – проектът, за който спечелихме конкурса 3 пъти

Голям процент от катерачните съоръжения в Австрия са финансирани от местното правителство, което инвестира голям ресурс за развитието на спорта и в частност на традиционните планински активности, емблематични за Алпийските страни. Проекти от такова естество обикновено биват обявени в отворен конкурс, за който се представя идеен проект в даден срок. Такъв е и случаят със стената в Имст.

Нетипичното обаче е, че след като един път избират Уолтопия за доставчик, излиза неточност, поради която конкурсът е анулиран. След като го пускат за втори път, отново нашият проект печели. Конкурсът изненадващо е анулиран отново явно заради нечий интерес…

След като го обявяват за трети път, новото жури отново избира Уолтопия за победител.

Произведена през 2010, стената вече над 10 години е съоръжение за тренировка на катерачи на различно ниво и домакин на национални и европейски състезания.

Зала: Kletterzentrum Imst
Локация: Имст, Австрия
Катеруема площ: 1 300 кв.м