Scroll Top

Забавление под формата на тренировка за специални агенти

Съоръженията за Активно забавление дават възможност за развитие на различни теми и истории, които увличат децата в своя свят. Концепцията на веригата увеселителни центрове Коезио например е „Мисия таен агент“. Посетителите влизат на групи като всяка група има за цел да изпълни определена задача, преминавайки през препятствия от различно естество. За едно от основните си съоръжения, те се свързват с Уолтопия с много ясна идея, чиято реализация не се предлага от никой друг на пазара. Заедно с дизайнерите на Уолтопия, клиентите от Коезио разработват уникални препятствия за въжения им парк, които да отговарят на тяхната мисия за подготовка на малки тайни агенти.